ค้นหาบล็อกนี้

17 มีนาคม 2557

เยี่ยม "ผานกเค้าฟาร์ม" จ.เลย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2014 ทีม BeztDMFarming เยี่ยมชม "ผานกเค้าฟาร์ม" เกษตรอินทรีย์ที่ อ.ภูกระดึง จ.เลย โดยมี อ.เกษม สมชาย เป็นเจ้าของฟาร์ม แนะนำและสาธิตการตะบันน้ำมาใช้รดพืชพรรณในโครงการ

พื้นที่จ.เลย และ จ.ขอนแก่น

ผานกเค้าฟาร์ม อยู่ที่ อ.ภูกระดึง จ.เลย
ที่นั่นเลี้ยงมาด้วย มีถึง 30 ตัว

อ.เกษม สมชายอ.เกษม สมชาย และดร.กฤษณา เชยพันธุ์


สาธิตการตะบันน้ำ


ปลูกผักตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องมีแปลง

ก็งดงามได้เหมือนกันตะบันน้ำโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า แต่ใช้แรงดันน้ำ

กลุ่มทีมงานที่เข้าเยี่ยมชม

11 มีนาคม 2557

สาธิตการใช้จุลินทรีย์ BeztDM ที่ศูนย์รักษ์สมุนไพรลำปาง

เป็นกิจกรรมดูงานที่จ.ลำปางครับ นำภาพกิจกรรมจากกลุ่มดูงานที่มาจากกรุงเทพฯ ชมการสาธิตการแปรรูปขยะอินทรีย์ให้กลายเป็นน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก และน้ำยาอเนกประสงค์

ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง

ฐานเรีบนรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพด้วย BeztDM

ใช้สับปะรดหมัก

เศษเปลือกผลไม้


การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง


การทำน้ำยาอเนกประสงค์


03 ธันวาคม 2556

เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้รักษ์สมุนไพร ลำปาง

เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้รักษ์สมุนไพร ลำปาง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีการจัดการแปรรูปสมุนไพร เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีการจัดการหลากหลายรูปแบบ

 

เยี่ยมชม "วงษ์พาณิชย์" พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 28 พย. ทีมงาน BCI Group ได้ไปเยี่ยมชม "วงษ์พาณิชย์" พิษณุโลก ที่เป็นสถานที่แห่งแรกของการคัดแยกขยะรีไซเคิล และประสบความสำเร็จในด้านการแปรขยะเป็นทรัพยากร เชิญชมภาพบรรยากาศเลยครับ