ค้นหาบล็อกนี้

มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ

มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ

เกิดในปี พ.ศ. 2454 ในหมู่บ้านเล็กๆ บนเกาะชิโกกุทางตอนใต้ของญี่ปุ่น เขาจบการศึกษาทางจุลชีววิทยา สาขาพยาธิวิทยาของพืช และทำงานเป็นนักวิจัยทางเกษตรของกรมศุลกากรในเมืองโยโกฮาม่า ในแผนกตรวจสอบพันธุ์พืชที่จะนำเข้าและส่งออก เมื่อเขาอายุได้ 25 ปี ฟูกูโอกะเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของเกษตรกรรมสมัยใหม่ เขาตัดสินใจลาออกจากงานและกลับไปทำเกษตรกรรมที่บ้านในชนบท เขาอุทิศเวลากว่า 50 ปีให้กับการพัฒนาวิธีการทำเกษตรกรรมธรรมชาติ

ผมเชื่อว่าการปฏิวัติสามารถเริ่มต้นจากฟางข้าวเพียงเส้นเดียว ดูเผินๆ ฟางข้าวนี้อาจจะดูบอบบางไร้น้ำหนัก และไม่มีความสลักสำคัญอะไร จึงยากที่ใครจะเชื่อว่ามันสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติได้ แต่ผมได้ตระหนักแล้วถึงน้ำหนักและพลังของฟางเส้นนี้ หากผู้คนรู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของฟางเส้นนี้ การปฏิวัติของมนุษยชาติก็จะเกิดขึ้น เป็นการปฏิวัติที่ทรงพลังเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศและโลกทั้งโลกเลยทีเดียว


ในปี  2539  มีการสรุปบทเรียนที่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร ว่าถึงจะมีกลุ่มหมอยาพื้นบ้านหรือกองทุนยาสมัยใหม่ก็ตาม  สุขภาพของชาวบ้านยังไม่ดีขึ้น ต้นเหตุจริงๆ  ของปัญหาสุขภาพน่าจะมาจากการบริโภค  การใช้สารเคมีในการทำการเกษตร  ประกอบกับการเดินทางมาเยี่ยมเกษตรกรไทยของนักเกษตรธรรมชาติญี่ปุ่น  ชื่อ  มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ ได้มาเยี่ยมกุดชุม และให้คำแนะนำเรื่องเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นที่สนใจของชาวบ้านเป็นอย่างมาก และมีชาวบ้านหลายคนในตำบลนาโส่  เริ่มหันหาทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดสารพิษ  โดยมีจุดหมายเพื่อให้ได้บริโภคข้าวที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวและสิ่งแวดล้อม